Tân Biên: Hội nghị đột xuất chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp 

Cập nhật ngày: 21/11/2019 - 09:12

BTNO - Chiều 20.11, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Biên đã tiến hành Hội nghị đột xuất chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Huyện ủy Thành Từ Dũ chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung, định hướng trong công tác xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Biên khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025; đề cương báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đảng bộ huyện và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025; đề cương chi tiết báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, Đại hội cấp huyện và cấp cơ sở sẽ tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và lấy ý kiến đóng góp xong trước ngày 14.2.2020. Thời gian tiến hành Đại hội đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy không quá 2 ngày, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy không quá 1 ngày và tiến hành Đại hội xong trước ngày 31.5.2020; riêng Đảng bộ xã Tân Lập và Chi bộ Tòa án nhân dân huyện được chọn làm điểm đại hội và hoàn thành trước ngày 31.1.2020 để rút kinh nghiệm cho đại hội cấp cơ sở; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện trong tháng 8.2020. 

Bí thư Huyện ủy Thành Từ Dũ yêu cầu các nhóm, các tiểu ban tích cực chuẩn bị tốt các văn kiện của đại hội; các cấp ủy đảng tập trung chuẩn bị tốt công tác nhân sự để bầu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đủ về số lượng và đảm bảo tốt về chất lượng…

Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra.

Đức Thịnh