Tân Biên: Hội thảo góp ý lịch sử “30 năm đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Mỏ Công anh hùng (1945-1975)”

Cập nhật ngày: 24/11/2021 - 00:04

BTN - Ngày 20.11, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Biên phối hợp Đảng uỷ xã Mỏ Công tổ chức hội thảo góp ý lịch sử “30 năm đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Mỏ Công anh hùng (1945-1975)”.

Tham dự có ông Huỳnh Minh Lý- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, nguyên lãnh đạo huyện, xã qua các thời kỳ và cán bộ lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử.

Xã Mỏ Công được Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký quyết định tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào ngày 19.1.1996. Trải qua chặng đường lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương đất nước, Đảng bộ và nhân dân xã Mỏ Công nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đề tài sơ thảo lịch sử 30 năm đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Mỏ Công anh hùng (1945-1975) được thể hiện gồm 4 phần chính: Phần mở đầu- Hình thành và phát triển; phần hai- Chín năm kiên trì kháng chiến chống thực dân pháp vì độc lập tự do (1945-1975); phần thứ ba- Đánh Mỹ, diệt nguỵ và bọn phản động tay sai từ trong vùng địch, giải phóng ấp chiến lược Mỏ Công (1954-1975); phần 4- Kết luận.

Tại hội thảo, các đại biểu góp ý: bố cục cần chỉnh sửa để cân đối về biên độ thời gian; đồng thời phải căn cứ vào các mốc sự kiện của lịch sử dân tộc, của huyện và sự kiện lịch sử của Đảng bộ xã để phân chia các nội dung từng phần, mục.

Đối với các sự kiện cụ thể, cần rà soát bảo đảm tính chính xác và thống nhất đối với các sự kiện chung của huyện được đề cập; bổ sung những sự kiện, giai đoạn còn thiếu; bổ sung phần phụ lục về nhân chứng lịch sử rõ ràng, trong các thời kỳ, danh sách các đồng chí Bí thư Chi bộ, Chi uỷ từ khi thành lập Chi bộ xã từ năm 1954 đến ngày giải phóng năm 1975.

Ông Huỳnh Minh Lý- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Tân Biên tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, giao ban biên tập tiếp tục sưu tầm, rà soát, biên tập bổ sung, chỉnh sửa và hoàn chỉnh bản thảo lịch sử “30 năm đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Mỏ Công”.

Nguyễn Diễn - Thạch Thảo