BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Hội thảo nâng cao khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ 

Cập nhật ngày: 19/10/2022 - 12:24

BTNO - Ngày 18.10, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND huyện Tân Biên tổ chức hội thảo nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ.

Ông Trần Bảo Nguyên- Trưởng Phòng Quản lý chuyên ngành Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các nội dung của hội thảo.

Tham dự có 50 đại biểu là cán bộ, công chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn và các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân đang sản xuất kinh kinh doanh các sản phẩm thể mạnh, đặc sản, sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.

Báo cáo viên Sở Khoa học và Công nghệ trình bày các chuyên đề liên quan sở hữu trí tuệ, cách thức đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (tổ chức, tập thể, cá nhân); cách phân biệt nhãn hiệu được bảo hộ và không được bảo hộ; phân biệt các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự và các biện pháp xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, … và các báo cáo có liên quan như “Xây dựng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, “Tổng quan Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Việt Nam”.

Ngoài ra, các đại biểu còn được giới thiệu về chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ như: chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và hỗ trợ Đề án thực hiện chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 2030”.

Nguyễn Diễn