BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Kiểm tra thực thi Bộ Luật lao động tại Cty TNNH VMC Hoàng Gia

Cập nhật ngày: 13/12/2015 - 06:00

Cty TNHH VMC Hoàng Gia chi nhánh huyện Tân Biên được thành lập từ năm 2008 và là cơ sở kinh doanh có vốn đầu tư của nước ngoài, hiện có hơn 830 lao động chuyên sản xuất giày da xuất khẩu.  

Qua kiểm tra cho thấy, những năm qua, Cty đã có trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của Bộ luật lao động, như: làm tốt công tác bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đảm bảo các chế độ về tiền lương, thưởng, phụ cấp, bồi dưỡng cho người lao động; thực hiện đúng thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi theo quy định; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ...

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại Cty VMC Hoàng Gia.

Tuy nhiên, hàng năm Cty chưa tổ chức được hội nghị người lao động và đối thoại với người lao động theo định kỳ; thời gian thử việc của một số lao động còn kéo dài quá quy định; một số thẻ bảo hiểm y tế chưa được cấp phát tới tay người lao động...

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những mặt làm được, đồng thời hướng dẫn phía Công ty VMC Hoàng Gia thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Bộ Luật lao động trong thời gian tới.

Đức Thịnh