BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm phát triển tích cực

Cập nhật ngày: 23/06/2015 - 05:04

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tân Biên tiếp tục phát triển và chuyển dịch theo hướng tích cực. Diện tích gieo trồng cây ngắn ngày các loại ước thực hiện được hơn 47.600 ha, đạt hơn 87%% so với kế hoạch cả năm và đã thu hoạch được hơn 13.200 ha cây ngắn ngày các loại, năng suất các loại cây trồng đều đạt so với kế hoạch đề ra.

Giá trị tổng sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thực hiện được hơn 1.680 tỷ đồng, tăng 4,64% so với cùng kỳ, trong đó doanh nghiệp địa phương thực hiện hơn 995 tỷ đồng, tăng 11,5%.

Thu ngân sách ước thực hiện trên 63 tỷ đồng, đạt hơn 50% so với dự toán. Về công tác xây dựng cơ bản, huyện đã đầu tư hơn 72,2 tỷ đồng cho 57 dự án cơ sở hạ tầng, đạt hơn 55% kế hoạch của năm. Các xã đã hoàn thành 100/171 tiêu chí nông thôn mới, trong đó xã Thạnh Bình hoàn thành 19/19 tiêu chí, các xã còn lại hoàn thành từ 7 đến 14 tiêu chí.

Chất lượng dạy và học ở các bậc học được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS đạt 99,91%, huyện được công nhận đạt chuẩn giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Huyện đã vận động tặng quà cho hơn 8.200 lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng; xây tặng 4 căn nhà đại đoàn kết trị giá trên 185 triệu đồng;  mở được 9 lớp dạy nghề cho 313 lao động nông thôn và đã giải quyết việc làm cho hơn 610 lao động.

An ninh - quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện giữ gìn tốt...

Công tác xây dựng đảng được quan tâm, huyện đã hoàn thành tốt đại hội các chi, đảng bộ cơ sở (nhiệm kỳ 2015-2020) và kết nạp 36 đảng viên mới, đạt hơn 32,34% so với nghị quyết năm 2015.  

Đức Thịnh