BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Người dân tham gia BHYT đạt 97,18% 

Cập nhật ngày: 08/12/2023 - 09:56

BTNO - Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Biên nhiệm kỳ 2020-2025 vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 35 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Ông Thành Từ Dũ- Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, kinh tế - xã hội của huyện ổn định và có bước phát triển so năm trước. Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 110,5% so Nghị quyết, tăng 6,16% so cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước thực hiện 3.749 tỷ đồng, đạt 100,21% kế hoạch, tăng 5,07% so với Nghị quyết; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ ước thực hiện 1.542 tỷ đồng, đạt 100,02% so với kế hoạch, tăng 5,71% so với Nghị quyết năm.

Tổng thu ngân sách Nhà nước đến ngày 31.10.2023 là 218 tỷ 477 triệu đồng, đạt 100,44% dự toán; tổng chi ngân sách địa phương là 529 tỷ 807 triệu đồng, đạt 88,95% dự toán. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 251 tỷ 613 triệu đồng, giải ngân 193 tỷ 167 triệu đồng, đạt 76,77% kế hoạch.

Toàn huyện đạt 157/171 tiêu chí NTM; 109/152 tiêu chí NTM nâng cao. Có 8/9 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Thạnh Bắc và xã Tân Phong ước đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM và NTM nâng cao năm 2023. Có 5 sản phẩm OCOP (1 sản phẩm 4 sao và 4 sản phẩm 3 sao).

Các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng NTM trên 3,6 tỷ đồng và gần 3,2 tỷ đồng chăm lo công tác an sinh xã hội, vùng khó khăn. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97,18%.

Chế độ chính sách vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo và đời sống nhân dân được quan tâm; lao động có việc làm đạt 106% kế hoạch; công tác CCHC, thanh tra, tư pháp, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa giữ vững ổn định.

Năm 2023, toàn Đảng bộ kết nạp 88 đảng viên, đạt 103,52%. Trong đó, kết nạp đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 120%. Thi hành kỷ luật 13 đảng viên (khai trừ 1 đảng viên, khiển trách 9 đảng viên và cảnh cáo 3 đảng viên).

Duy Phú