BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Quý I.2023, thi hành kỷ luật 3 đảng viên 

Cập nhật ngày: 29/03/2023 - 10:02

BTNO - Chiều 28.3, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Tân Biên sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý I.2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2023. Ông Phan Thành Trọng- Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong quý I.2023, cấp uỷ và UBKT các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát và kết luận đối với 14 tổ chức đảng và 4 đảng viên; cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp giám sát thường xuyên 192 tổ chức đảng, 1.937 đảng viên; Uỷ ban Kiểm tra các cấp giám sát thường xuyên 114 tổ chức đảng, 410 đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, những điều đảng viên không được làm, việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng.

Qua kiểm tra, giám sát có 33 tổ chức đảng và 28 đảng viên có hạn chế, khuyết điểm được cảnh báo, nhắc nhở.

Trong quý I.2023, UBKT Huyện uỷ và cấp uỷ cơ sở thi hành kỷ luật 3 đảng viên vi phạm. Trong đó, khai trừ 1 đảng viên, khiển trách 1 đảng viên và cảnh cáo 1 đảng viên.

Duy Phú