BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng năm 2022 

Cập nhật ngày: 14/10/2022 - 15:12

BTNO - 9 tháng năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tân Biên tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng đúng theo kế hoạch đề ra.

Trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu di tích lịch sử văn hoá gắn với Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Biên.

Việc định hướng tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; hoạt động văn hoá - văn nghệ diễn ra đúng định hướng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Mở 14 lớp giáo dục lý luận chính trị với 1.011 học viên tham gia; hỗ trợ 13 đảng viên khó khăn hơn 260 triệu đồng để sản xuất chăn nuôi phát triển kinh tế từ nguồn vốn mô hình “Cán bộ đảng viên huyện Tân Biên thực hành tiết kiệm làm theo gương Bác”.  

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ biên tập và đăng tải hơn 3.025 tin, bài, ảnh trên trang thông tin điện tử, các nhóm công khai. Tư tưởng đảng viên và quần chúng nhân dân vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của nhà nước.

Dịp này Ban Tuyên giáo Huyện uỷ khen thưởng 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu di tích lịch sử văn hoá gắn với lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Biên (1945-2020) trên internet và mạng xã hội” tuần 1 và tuần 2.

Duy Phú