BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Sơ kết thực hiện Đề án 06

Cập nhật ngày: 01/11/2022 - 09:00

BTNO - Tổ công tác Đề án 06 huyện Tân Biên sơ kết 9 tháng triển khai Đề án 06 trên địa bàn huyện.

9 tháng năm 2022, UBND huyện, Tổ công tác Đề án 06 huyện đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình.

 Cùng với đó, Công an huyện thực hiện triển khai thực hiện kế hoạch dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cư trú, CCCD.

Cấp thẻ CCCD và đăng ký thường trú có 558 hồ sơ (trực tiếp 460 hồ sơ, qua dịch vụ công 98 hồ sơ); đăng ký tạm trú 499 hồ sơ (trực tiếp 487 hồ sơ, qua dịch vụ công 12 hồ sơ); đăng ký lưu trú 2.741 hồ sơ (trực tiếp 239 hồ sơ, qua dịch vụ công 2.502 hồ sơ).

Đối với lĩnh vực CCCD nộp trực tiếp 11.611 trường hợp (qua dịch vụ công 8 trường hợp); công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 423 trường hợp.

Đăng ký khai sinh 2.529 (nộp trực tiếp 2.525 trường hợp, nộp qua dịch vụ công 4 trường hợp); đăng ký khai tử 704 trường hợp (nộp trực tiếp 704 trường hợp); đăng ký kết hôn 682 hồ sơ (nộp trực tiếp 674 hồ sơ, qua dịch vụ công 8 hồ sơ).

Công an huyện phối hợp Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thanh huyện tuyên truyền trên hệ thống 1.725 phút và tuyên truyền trên trang Facebook, Zalo của Công an huyện, Công an các xã, thị trấn về công tác triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu và 224 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 ban hành theo Quyết định 10695/QĐ-BCA.

Qua đó, tăng cường việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai theo lộ trình phục vụ tích cực việc thực hiện các dịch vụ công, đồng thời từng bước bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các tiện ích của Đề án.

Nguyễn Diễn