BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Tổng kết 10 năm thực hiện công tác tôn giáo

Cập nhật ngày: 11/11/2014 - 07:23

Đại biểu tham dự hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TƯ ngày 12.3.2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện Tân Biên cơ bản ổn định. Toàn huyện hiện nay có 5 tôn giáo chính với 20 cơ sở thờ tự, gồm Phật giáo, Cao đài, Công giáo, Hồi giáo và Tin lành.

Trong những năm qua, hoạt động của các tôn giáo và cơ sở tín ngưỡng tôn giáo đều thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và có mối quan hệ tốt với các cấp, các ngành ở địa phương. UBND huyện đã thành lập ban tôn giáo huyện do phó chủ tịch UBND huyện trực tiếp làm trưởng ban.

Ban tôn giáo phối hợp mở được 11 lớp tập huấn công tác tôn giáo cho 290 cán bộ, công chức và 495 chức sắc tín đồ; Ban chỉ huy quân sự huyện cũng đã tổ chức 6 lớp kiến thức an ninh - quốc phòng cho 280 chức việc của các tôn giáo.

Các cấp, các ngành có nhiều quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường giao thông, trường học, hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho vay vốn làm kinh tế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con giáo dân.

Các tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng cuộc sống "Tốt đời, đẹp đạo", góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Dịp này, Huyện ủy Tân Biên đã trao tặng giấy khen, phần thưởng cho 8 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo.

Đức Thịnh