baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (2005- 2009)

Cập nhật ngày: 09/04/2010 - 06:01

Hội nghị đã được tổ chức vào ngày 9.4.2010, tại hội trường Huyện uỷ Tân Biên.

Các tập thể và cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích trong 5 năm thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, qua 5 năm thực hiện công tác xây dựng Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức triển khai quán triệt học tập đầy đủ và kịp thời các quyết định quy định của Trung ương Đảng và Đảng bộ cấp trên về công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, triển khai đề án ”Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên” trong toàn huyện, hằng năm đều xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo về kiểm điểm tự phê bình và phê bình, về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đến các chi đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở.

Qua đó số đảng viên được đánh giá đạt chất lượng bình quân hàng năm là 93,18%, trong đó số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 66,51%, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 19,62%, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ chiếm 25,78%, số đảng viên vi phạm tư cách chiếm 0,89%. Ngoài ra, việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng cũng được quan tâm chú trọng, số tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá chiếm 99,64%, tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh bình quân đạt 67,87%, tổ chức cơ sở Đảng yếu kém bình quân chiếm 2,17%.

Có 33 tập thể và 60 cá nhân đạt nhiều thành tích trong 5 năm thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đã được khen thưởng tại hội nghị.

Hữu Đông- Thanh Thư