BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Cập nhật ngày: 14/06/2016 - 08:22

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, các cấp, các ngành huyện Tân Biên đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, đến các bước hiệp thương, tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri.

Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn đã có nhiều đổi mới trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn. Lãnh đạo huyện thường xuyên kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị cuộc bầu cử tại các xã, thị trấn; qua đó đã kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn tại cơ sở.

Kết quả ngày bầu cử, toàn huyện có 72.183 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,14% và đã bầu đủ 5 đại biểu HĐND tỉnh, 31 đại biểu HĐND huyện và 275 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Tỷ lệ người trúng cử đại biểu HĐND huyện là nữ chiếm 25,81%, trẻ tuổi 3,23%, tái cử 58,06%, số đại biểu trúng cử có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm 87,01%; trình độ lý luận chính trị cao cấp chiếm trên 54%.

Nhân dịp tổng kết, UBND huyện đã khen thưởng cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đức Thịnh