BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Tổng kết công tác cải cách hành chinh năm 2015

Cập nhật ngày: 17/03/2016 - 05:00

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2015.

UBND huyện Tân Biên vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đến dự có ông Lê Trọng Hữu – Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Trong năm 2015, UBND huyện Tân Biên đã chỉ đạo, điều hành công tác CCHC trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tích cực, rõ nét. Cơ sở vật chất phục vụ CCHC được quan tâm đầu tư, cơ bản đạt chuẩn theo quy định.

Việc bố trí công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đầy đủ, đúng thành phần.

Trong năm, huyện đã tiếp nhận hơn 17.300 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn chỉ còn dưới 1,6%; các xã, thị trấn cũng đã tiếp nhận hơn 33.400 hồ sơ, 100% hồ sơ đã được giải quyết xong đúng hạn và trước hạn; mô hình một cửa điện tử tại các cơ quan, đơn vị được thực hiện thông suốt và mang lại hiệu quả thiết thực.

Đội ngũ công chức cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đã có trên 95% đạt chuẩn chức danh theo quy định; cấp xã đạt trên 89%.

Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đảm bảo đúng trình độ, nghiệp vụ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2015 đã được UBND huyện trao tặng giấy khen.

Đức Thịnh