BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Triển khai kế hoạch liên ngành làm công tác dân vận năm 2014

Cập nhật ngày: 05/07/2014 - 07:02

Theo kế hoạch, các cấp, các ngành huyện Tân Biên tập trung tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới; sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương thủy lợi; ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, mái ấm cho người nghèo nơi biên giới; vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu ở dân cư”…

Cán bộ chiến sĩ Đại đội 105 tham gia làm công tác dân vận tại Tân Biên.

Tham gia làm công tác dân vận tại Tân Biên có cán bộ chiến sĩ Đại đội 105 huyện Tân Biên về ấp Tân Khai xã Tân Lập; Đại đội dân quân cơ động về khu phố 7, thị trấn Tân Biên; các đồn biên phòng trên địa bàn huyện làm công tác vận động quần chúng tại nơi đóng quân.

Đợt ra quân làm công tác dân vận được phối hợp thực hiện đồng loạt từ ngày 17- 26.7.2014.

Đức Thịnh