Tân Biên: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

Cập nhật ngày: 02/02/2023 - 09:25

BTNO - Chiều 1.2, UBND huyện Tân Biên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023. Ông Đặng Văn Nghĩa- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị thông qua những giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện và Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách Nhà nước năm 2023.

Theo đó, UBND huyện đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu. Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; cải thiện môi trường, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Ông Đặng Văn Nghĩa- Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2021 – 2025, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu trong xây dựng NTM; tập trung cho công tác giao, nhận quân năm 2023 đạt hiệu quả; tăng cường nguồn lực thúc đẩy phát triển KT-XH gắn với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn  đấu đạt và hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023.

Thiên Phú