Tân Biên: Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,2% 

Cập nhật ngày: 22/11/2020 - 09:46

BTNO - Ngày 20.11, UBND huyện Tân Biên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11, để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Tân Biên vẫn phát triển ổn định: tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện được hơn 27.300 ha, tăng 2,47% so với cùng kỳ năm 2019; tổng giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 3.500  tỷ đồng, tăng 1,28%; thương mại, dịch vụ đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 0,50%; thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện được hơn 182 tỷ đồng, vượt 28,71% so với dự toán.

Hệ thống các ngân hàng, tín dụng cho vay hơn 3.300 tỷ đồng để đầu tư vào phát triển sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh.

Trong năm, huyện đã huy động các nguồn lực đầu tư hơn 134 tỷ đồng cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đạt 100% so với kế hoạch.

Công tác xây dựng nông thôn mới, huyện và các xã, thị trấn vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 4,6 tỷ đồng nâng cấp sửa chữa đường giao thông, xây dựng nhà đại đoàn kết, thắp sáng đường quê...đến nay các xã đã hoàn thành 143/171 tiêu chí.

Trong đó, các xã Thạnh Bình, Tân Lập, Tân Phong, Mỏ Công, Hòa Hiệp, Tân Bình duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 11 đến 14 tiêu chí.

Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm xuống còn 1,2%.

Đức Thịnh