BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Biên: Xử lý gần 93% hộ trồng cây không đúng mục đích

Cập nhật ngày: 31/03/2011 - 10:46

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn huyện Tân Biên, tính đến tháng 3.2011, Ban Chỉ đạo huyện đã xử lý xong 284/306 hộ trồng cây không đúng mục đích (đạt 92,81%) với 1.126,2 ha/1.223,7 ha (đạt 92,03% diện tích đất bao lấn chiếm), trong đó cây cao su 384,1 ha, cây điều 462,7 ha, cây nông nghiệp ngắn ngày 279,4 ha. Trong số đó, dự án rừng văn hoá lịch sử Chàng Riệc có 89 hộ với diện tích 530,5 ha đã tự nguyện chặt hạ 323,5 ha cây cao su, 119,1 ha cây điều, 87,9 ha cây nông nghiệp ngắn ngày; dự án Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, có 195 hộ tự nguyện chặt hạ 595,7 ha trong đó có 60,6 ha cao su, 343,6 ha cây điều, 191,5  ha cây nông nghiệp ngắn ngày.

Một hộ vi phạm chặt cao su để trồng rừng

Tuy nhiên hiện nay, Ban Chỉ đạo huyện Tân Biên vẫn còn gặp không ít khó khăn để hoàn thành công tác giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn huyện theo kế hoạch đề ra. Cụ thể tổng diện tích còn phải ra quyết định xử lý 21 hộ ở 2 dự án Vườn quốc gia Lò Gò -Xa Mát và Khu rừng văn hoá lịch sử Chàng Riệc là 92,2 ha, gồm 62,8 ha cao su, 29,4 ha cây ăn trái. Trong số 21 hộ trên, Ban Chỉ đạo huyện Tân Biên kiến nghị Ban Chỉ đạo tỉnh hỗ trợ giải quyết là vì đã có 16 hộ được cấp sổ đỏ với diện tích 38,1 ha cao su; cùng với số đất nằm trên đường ranh nông lâm được cấp sổ đỏ là 1 hộ diện tích 3,2 ha, 1 hộ có đất nằm trên đường ranh nông lâm trồng 0,4 ha cây ăn trái, và đất trồng có hợp đồng với dự án trước đây là 2 hộ với diện tích 21,5 ha. Đồng thời trên địa bàn huyện cũng còn 29 ha đất vi phạm, huyện đã ra quyết định khắc phục hậu quả, nhưng người vi phạm đã chết.

Như vậy qua gần 2 năm thực hiện Quyết định 875 của UBND tỉnh về giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn huyện Tân Biên cơ bản đã hoàn thành. Vấn đề hiện nay, ngoài những vướng mắc kể trên, Ban Chỉ đạo huyện còn gặp khó khăn trong công tác di dời các nhà, chòi, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp của 2 dự án là 173 hộ, trong đó Vườn quốc gia Lò Gò -Xa Mát là 133 hộ, dự án rừng văn hoá lịch sử Chàng Riệc là 40 hộ.

HỮu Đông