baotayninh.vn

Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: 3.278 công dân trong độ tuổi nhập ngũ được miễn, hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024 

Cập nhật ngày: 21/09/2023 - 21:25

BTNO - Theo báo cáo của cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Tân Châu, tính đến nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024.

Quang cảnh hội nghị xét duyệt tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự tại thị trấn Tân Châu.

Tổng nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 trên địa bàn huyện là 6.161 công dân. Qua xét duyệt tiêu chuẩn nghĩa vụ quân sự cấp xã có 2.883 công dân đủ điều kiện điều động sơ tuyển sức khỏe. Trong đó có 7 đảng viên.

3.278 công dân được miễn, hoãn gồm: được hoãn gọi nhập ngũ do trình độ học vấn là 2.277 công dân; hoãn do sức khỏe là 741 công dân; 270 công dân được hoãn, miễn gọi nhập ngũ vì các lý do khác.

Chí Thành