BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh

Cập nhật ngày: 25/03/2015 - 06:05

Bí thư huyện uỷ Tân Châu Nguyễn Thị Hiếu khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu.

Năm 2014, Huyện ủy Tân Châu đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt so với kế hoạch, quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, đời sống nhân dân ổn định.

Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Châu đã kịp thời triển khai, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai thực hiện đã tác động tích cực trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, nhất là việc củng cố các tổ chức còn yếu kém; chú trọng đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ngày càng đúng thực chất hơn.

Trong công tác đảng viên, các cấp ủy Đảng đã thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi và nhận xét đánh giá chất lượng đảng viên định kỳ đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng được tăng cường, qua đó kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý những sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng. Năm 2014, qua kiểm tra và đánh giá có 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 6,6%, đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 1,1%.

Trong năm, huyện đã ra quyết định kết nạp cho 158 đảng viên, đạt 81,03% so với kế hoạch, xét chuyển đảng chính thức cho 170 đồng chí, đề nghị trao tặng huy hiệu đảng cho 41 đồng chí. Về tình hình thi hành kỷ luật trong Đảng, trong năm đã thi hành kỷ luật 19 đảng viên, giảm 9,5% so với cùng kỳ.  

Dịp này, có 5 tổ chức cơ sở Đảng được công nhận đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2014, 1 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền, 3 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh 3 năm liền, 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền và 6 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền được Huyện ủy Tân Châu khen thưởng.

Công Điều