BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Ba năm học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 08/01/2010 - 10:50
HTML clipboard

Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”, trong 3 năm qua, Ban Chỉ đạo huyện đã mở 106 lớp học tập, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho hơn 11.000 cán bộ đảng viên, công chức và đoàn viên, hội viên các tổ chức xã hội tham gia học tập và viết bài thu hoạch.

Trên cơ sở đó, các đảng bộ, chi bộ đã triển khai xây dựng chương trình hành động; chuẩn mực đạo đức, lối sống, tổ chức hội nghị tiếp xúc, lấy ý kiến góp ý của quần chúng, nhân dân mỗi năm 2 lần.

Trong ba năm, đã tổ chức được 647 cuộc tiếp xúc với 10.071 lượt người tham dự. Các ý kiến đóng góp thẳng thắn đã giúp cho đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động ngày càng nhận thức rõ hơn những giá trị to lớn, sự cần thiết phải học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Bác Hồ. Từng cá nhân, đơn vị đã có sự chuyển biến tích cực và đã làm theo tấm gương, đạo đức Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trên các mặt công tác, học tập, lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu; hăng hái tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; thực hành tiết kiệm trong công sở cũng như trong cuộc sống hằng ngày của mỗi gia đình.

Một số BCĐ cơ sở đã có những sáng tạo trong việc vận dụng triển khai cuộc vận động phù hợp; gắn nội dung cuộc vận động với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành và cơ sở thành những chỉ tiêu, công việc cụ thể để tổ chức thực hiện.

Khen thưởng cá nhân tiên tiến thực hiện cuộc vận động

Từ những chuyển biến tích cực về nhận thức tư tưởng, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã thực hiện nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Các cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện tốt quy chế thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tạo thói quen làm việc đúng giờ, bố trí công việc có kế hoạch, khoa học.

Một số tập thể, cá nhân thực hành tiết kiệm bằng những việc làm cụ thể: không tổ chức liên hoan, ăn uống linh đình; không nhận, biếu xén quà cáp,… Sửa đổi lối làm việc theo tấm gương của Bác Hồ đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ trong cung cách phục vụ nhân dân, nhất là ở ngành Công an, Bệnh viện, Thư viện huyện… Ngành y tế thực hiện việc nâng cao y đức trong khám, chữa bệnh, thái độ phục vụ nhân dân, nhất là bệnh nhân nghèo gặp khó khăn, hoạn nạn.

Phong trào thi đua yêu nước đã được các chi, đảng bộ phát động, tổ chức và được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện 58 tập thể và 142 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu cấp cơ sở; có 17 tập thể và 37 cá nhân thực sự tiêu biểu tham dự họp mặt biểu dương giao lưu cấp huyện.

Bước sang năm 2010, năm có nhiều sự kiện trọng đại của địa phương cũng như của cả nước, để tiếp tục thực hiện cuộc vận động, Đảng bộ huyện Tân Châu chủ trương tiếp tục tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, có những nội dung cụ thể, thiết thực. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động. Phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với việc chuyển mạnh sang làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2010 và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Hiền Lâm