BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện

Cập nhật ngày: 17/02/2011 - 08:29

(BTNO)- Sáng 17.2, HĐND huyện Tân Châu khoá IV, nhiệm kỳ 2004 - 2011 đã tiến hành kỳ họp lần thứ 20 (kỳ họp bất thường) thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện; bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện. Đến dự có ông Phạm Hùng Thái – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tân Châu.

Ông Nguyễn Xuân Hồng và ông Đỗ Ngọc Luông giao nhận nhiệm vụ

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Nguyễn Xuân Hồng (lý do nhận nhiệm vụ mới), miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện đối với ông Đỗ Ngọc Luông (lý do nhận nhiệm vụ mới).

Sau khi biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu HĐND huyện đã bầu ông Đỗ Ngọc Luông giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Tân Châu khoá IV, nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Ngọc Mến