Tân Châu bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019-2024 

Cập nhật ngày: 21/10/2019 - 20:44

BTNO - Sáng 20.10, 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Châu đã đồng loạt tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ngay sau lễ khai mạc, các thành viên tổ bầu cử tại điểm bỏ phiếu đã hướng dẫn cử tri về quy trình bầu cử, cử tri quan tâm xem lại danh sách người ứng cử trước khi bỏ phiếu lựa chọn người có trách nhiệm, đủ đức, đủ tài đại diện cho quyền lợi của nhân dân địa phương.

Cử tri huyện Tân Châu bỏ phiếu bầu trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo số liệu từ Phòng Nội vụ Tân Châu, toàn huyện đã thành lập 76 tổ bầu cử với 89 điểm bầu cử, trong đó có 65 điểm bỏ phiếu bầu ở văn phòng ấp, khu phố; còn lại đặt tại trường học, nhà văn hóa xã và nhà dân. Trên 33.113 cử tri đại diện hộ gia đình đã đến các điểm bầu cử tiến hành bỏ phiếu chọn ra 76 trưởng ấp, trưởng khu phố trong số 152 ứng cử viên, đa số đều là đảng viên.

Nhìn chung, công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên địa bàn huyện Tân Châu diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân.

Các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Công Điều