BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Biểu dương, khen thưởng 17 tập thể, 37 cá nhân tiêu biểu “làm theo gương Bác”

Cập nhật ngày: 03/10/2009 - 09:26

Sáng ngày 1.10.2009, Huyện uỷ Tân Châu tổ chức liên hoan biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tại cuộc liên hoan có 17 tập thể và 37 cá nhân được biểu dương khen thưởng. Đại biểu tham dự liên hoan đã sôi nổi hào hứng, giao lưu trao đổi với các điển hình làm theo lời Bác như: Hội CCB xã Suối Ngô, Hội LHPN xã Suối Dây, Đội An ninh Công an huyện, Bí thư Huyện đoàn Dương Thị Vất, Bí thư chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Đỗ Thị Diễm Hương, cựu chiến binh Trần Nuôi (xã Tân Hưng)…

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện Tân Châu thu hút cán bộ đảng viên và nhân dân, tích cực hưởng ứng. Hơn hai năm thực hiện cuộc vận động, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực, chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được nâng lên, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn. Các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và đội ngũ cán bộ đảng viên cùng toàn dân nhận thức được mục đích ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của cuộc vận động, đã từng bước khắc phục được tình trạng quan liêu, hành chính, trong đội ngũ cán bộ, công chức xây dựng được phong cách làm việc khoa học hơn, ý thức tiết kiệm được nâng cao.

Cuộc vận động đã tạo được sức lan toả sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ở địa phương. Tại các cơ quan đơn vị địa phương trong huyện dấy lên các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi và hiệu quả như: Phong trào “Công an nhân dân làm theo lời Bác vì nước quên thân vì dân phục vụ”, phong trào xây dựng “Đơn vị vững mạnh toàn diện” của BCH Quân sự huyện, phong trào “Hiến máu nhân đạo” và “Thanh niên làm theo lời Bác” của Đoàn thanh niên, phong trào thi đua trong trường học “Vì đàn em thân yêu”, phong trào xoá đói giảm nghèo, thi đua sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân các xã, thị trấn cũng được tập trung đẩy mạnh duy trì thường xuyên… góp phần quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ANQP, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

CÔNG HUÂN