BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Cấp trên 100 giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Cập nhật ngày: 23/09/2013 - 05:39
9 tháng đầu năm, huyện đã tiếp nhận và giải quyết 208 hồ sơ xin phép xây dựng, trong đó có 39 giấy phép cấp cho công trình, 66 giấy phép cấp cho nhà ở đô thị và 103 giấy phép cấp cho nhà ở nông thôn.

(BTNO)- 9 tháng đầu năm 2013, tổng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tân Châu là gần 132 tỷ đồng, trong đó, vốn tỉnh giao huyện đầu tư trên 2 tỷ đồng, vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu trên 71 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách huyện trên 58 tỷ đồng. Đến nay đã phân khai gần 131 tỷ đồng.

Một công trình xây dựng nhà ở nông thôn

Tổng khối lượng thực hiện 9 tháng đầu năm là gần 65 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch. Giá trị cấp phát trên 38 tỷ đồng. Có 148 công trình được bố trí phân khai vốn, trong đó có 103 công trình mới, 42 công trình chuyển tiếp và 1 dự án chuẩn bị đầu tư.

Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng tiếp tục được tăng cường thực hiện. Các ngành chức năng huyện phối hợp với các xã, thị trấn, đội thanh tra liên ngành huyện kiểm tra nhắc nhở các lỗi vi phạm, qua đó kịp thời chấn chỉnh những hành vi xây dựng trái phép, nhất là trong khu vực thị trấn Tân Châu và các tuyến đường tỉnh quản lý.

Cũng theo UBND huyện Tân Châu, 9 tháng đầu năm, huyện đã tiếp nhận và giải quyết 208 hồ sơ xin phép xây dựng, trong đó có 39 giấy phép cấp cho công trình, 66 giấy phép cấp cho nhà ở đô thị và 103 giấy phép cấp cho nhà ở nông thôn.

Chí Thành