BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Công tác dân vận góp phần xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 31/01/2013 - 11:40

(BTNO)- Năm 2012, công tác dân vận của huyện Tân Châu có những chuyển biến tích cực, bám sát vào chương trình công tác, hướng dẫn của Ban Dân vận cấp trên. Chính quyền các cấp đã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho các cá nhân

Hệ thống dân vận trong huyện ngày một phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội quần chúng chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, tích cực tham gia phong trào hỗ trợ an sinh xã hội, quyên góp ủng hộ hoạt động từ thiện nhân đạo. Trong công tác dân vận năm 2012, lực lượng vũ trang, mặt trận, các đoàn thể, hội quần chúng đã huy động được trên 12 ngàn lượt người tham gia nạo vét kênh mương, cống thoát nước, sửa chữa đường giao thông nông thôn, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho trên 300 lượt người, xây tặng được 7 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà đồng đội trị giá trên 300 triệu đồng.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có bước chuyển biến tích cực, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến việc làm; các cấp chính quyền đã từng bước đổi mới công tác tiếp dân, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh. Nhiều địa phương thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” qua đó huy động được sức dân tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công, trong đó điển hình là phong trào xây dựng nông thôn mới…

Công Điều