BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 27/02/2015 - 03:31

 

Người dân đến giao dịch tại phòng một cửa huyện.

Năm 2014, huyện Tân Châu đã công bố 11 lĩnh vực, 187 thủ tục đối với cấp huyện; 8 lĩnh vực, 118 thủ tục đối với cấp xã. Trong năm, huyện đã tổ chức rà soát tất cả các thủ tục đang áp dụng tại huyện và xã, thị trấn, qua đó kiến nghị sửa đổi 6 thủ tục, bãi bỏ 3 thủ tục. Các quy trình, biểu mẫu, quy định thu phí, lệ phí được công khai, niêm yết trước trụ sở theo đúng quy định. Công tác tiếp công dân và công tác tiếp nhận, trả hồ sơ hành chính được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm đúng hẹn...

Trong năm qua, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã/thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết trên 34 ngàn hồ sơ các loại, trong đó lĩnh vực tư pháp hộ tịch chiếm nhiều nhất với trên 22 ngàn hồ sơ, tiếp đó là lĩnh vực tài nguyên môi trường với trên 9 ngàn hồ sơ.

Hiện nay, huyện đã xây dựng và đưa vào sử dụng văn phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại. Trụ sở và trang thiết bị phục vụ làm việc ở cấp xã cũng được bảo đảm, tạo thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và người dân đến giao dịch.

Công Điều