baotayninh.vn

Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Hoà năm 2023 

Cập nhật ngày: 05/06/2023 - 20:18

BTNO - Xã Tân Hoà, huyện Tân Châu vừa tổ chức diễn tập chiến đấu, phòng thủ năm 2023.

Đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Hoà năm 2023 được tổ chức thành 3 giai đoạn với 8 vấn đề huấn luyện gồm: giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu A3 cường độ thấp và giai đoạn 3, thực hành chiến đấu A3 cường độ thấp.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã là nội dung quan trọng nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của Ban CHQS, Công an và các ban, ngành, đoàn thể xã, trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến;

Công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn huyện, bảo vệ an ninh trên tuyến biên giới khi có tình huống xảy ra.

Thuỵ Thảo - Hoàng Diệu