BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở 

Cập nhật ngày: 17/04/2024 - 14:51

BTNO - Chiều 16.4, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam xã Tân Hội tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024–2029. Đây cũng là đơn vị cuối cùng trên địa bàn huyện Tân Châu tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận nhiệm kỳ 2024-2029.

Tân Hội là xã nội địa của huyện Tân Châu, vừa được UBND tỉnh công nhận xã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Nhiệm kỳ 2019–2024, UBMTTQ Việt Nam xã tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được giữ vững, mở rộng. Mặt trận luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; các tổ chức thành viên trở thành những “hạt nhân” cổ vũ và phát huy tinh thần đoàn kết, hăng say học tập, lao động sáng tạo của người dân ở khu dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Hằng năm, có trên 85% hộ gia đình trên địa bàn xã được công nhận gia đình văn hoá; 6/6 ấp giữ vững ấp văn hoá 5 năm liền. MTTQ xã còn quan tâm chăm lo đời sống, an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

UBND xã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Các tổ chức thành viên đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 450 triệu đồng, từ nguồn quỹ đó, Mặt trận đã phối hợp xây tặng 34 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các ngành trao tặng gần 10.000 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đại hội thống nhất hiệp thương cử 31 vị tham gia UBMTTQ Việt Nam xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029; cử 12 vị tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Nguyễn Khánh Duy tái đắc cử chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Tân Hội nhiệm kỳ 2024-2029. 

Chí Thành