BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Hoàn thành tổ chức Đại hội ở 58 chi, đảng bộ cơ sở

Cập nhật ngày: 03/06/2015 - 06:30

Biểu quyết thông qua Nghị quyết tại một Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Ảnh minh hoạ

Đến hết ngày 28.5, tất cả 58 chi, đảng bộ cơ sở của huyện Tân Châu đã tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở. Việc chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở tạo tiền đề quan trọng giúp Ban chấp hành Đảng bộ huyện rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay nhằm tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7.2015

Trong quá trình thực hiện, tổ chức đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện tốt công tác duyệt báo cáo chính trị, công tác nhân sự của các chi bộ, đảng bộ. các chi bộ, đảng bộ cơ sở nghiêm túc triển khai xây dựng văn kiện, đề án nhân sự báo cáo Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đảm bảo đúng nội dung, quy trình và thời gian.

Sau Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Tân Hưng và Chi bộ Chi cục Thuế, Ban Thường vụ Huyện uỷ phân công các uỷ viên chỉ đạo và dự đại hội tại các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ, Văn phòng Huyện uỷ phân công cán bộ đến dự và giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội tại cơ sở.

Đại hội cấp chi, đảng bộ cơ sở diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết và phát huy được trí tuệ tập thể trong xác định mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác nhân sự cấp uỷ được các chi, đảng bộ coi trọng và chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của Đảng và hướng dẫn của Huyện uỷ.

Quy trình công tác nhân sự trước đại hội được thực hiện công khai, dân chủ. Công tác bầu cử được thực hiện đúng quy định, đảm bảo đúng nguyên tắc, vừa phát huy quyền làm chủ trực tiếp của đảng viên trong bầu cử. Các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng.

Hiện Huyện uỷ Tân Châu đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngọc Mến