BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Khen thưởng nhiều gương CCB điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 24/05/2013 - 05:58
HTML clipboard

(BTNO)- Hội Cựu chiến binh huyện Tân Châu vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT/TW về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Khen thưởng tập thể và cá nhân CCB huyện Tân Châu điển hình trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội CCB huyện Tân Châu hiện có trên 2.000 hội viên. Bên cạnh công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, Hội CCB huyện Tân Châu đã quán triệt trong hội viên phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống Bộ đội cụ Hồ, gắn với việc cần thiết phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Trong sinh hoạt định kỳ, các cấp hội cơ sở tổ chức kể chuyện có nội dung về Bác gắn với nội dung chỉ tiêu giao ước thi đua công tác hội, qua đó các cấp hội kịp thời nhân rộng những điển hình tiên tiến của nhiều tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Nhiều cơ sở hội tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả cao như: Hội CCB xã Tân Hưng với phong trào vận động hội viên góp vốn xoay vòng không tính lãi, giúp cho gia đình hội viên nghèo vươn lên vượt khó; Hội CCB xã Tân Hội với phong trào xây tặng nhà đồng đội...  

Trong 2 năm qua, các cấp hội CCB Tân Châu đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương đóng góp xây tặng 6 căn nhà tình nghĩa, 21 căn nhà đồng đội, kết hợp với Ngân hàng Chính chính sách xã hội giải quyết cho 800 lượt gia đình hội viên vay với tổng vốn 10 tỷ đồng để chăn nuôi, sản xuất đạt hiệu quả. Qua kiểm tra, 100% tổ chức hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, hội viên gương mẫu và gia đình hội viên văn hóa chiếm trên 95%. Nhiều năm liền, Hội CCB Tân Châu được Trung ương hội và UBND tỉnh khen thưởng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Hoàng Minh