Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Tân Châu: Không bố trí làm việc ngày thứ Bảy hàng tuần 

Cập nhật ngày: 05/07/2019 - 08:11

BTNO - UBND huyện Tân Châu vừa có Công văn số 1638 thông báo về việc không duy trì bố trí trực, tiếp nhận và trả kết quả sáng thứ Bảy hàng tuần tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn.

UBND huyện nhận định, việc bố trí trực, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả vào sáng thứ Bảy hàng tuần ở các xã, thị trấn góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đến nay cho thấy hiệu quả mang lại chưa cao, do số lượng hồ sơ TTHC phát sinh ít hoặc hầu như không có.

Người dân liên hệ làm TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Tân Hà- Ảnh minh hoạ

Cụ thể, từ ngày 1.1 đến 30.4.2019, theo rà soát tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở 12 xã, thị trấn vào sáng thứ Bảy hàng tuần đã tiếp nhận 1.077 hồ sơ.

Tính ra, trung bình mỗi ngày thứ Bảy một xã tiếp nhận và giải quyết khoảng 5 hồ sơ. Trong đó, có một số xã số lượng hồ sơ phát sinh rất ít, như: Tân Hưng trung bình chưa tới 2 hồ sơ/ngày, Tân Hoà chưa tới 2 hồ sơ/ngày, Tân Hiệp chưa đến 3 hồ sơ/ngày. Các xã còn lại chỉ dao động bình quân từ 5- 6 hồ sơ.

Riêng xã Tân Đông và thị trấn Tân Châu trung bình 10 hồ sơ/ngày. Trên 90% hồ sơ phát sinh thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch như sao y, chứng thực, khai sinh, xác nhận tình trạng độc thân…

Về kinh phí chi trả chế độ cho cán bộ, công chức trực vào thứ Bảy dao động từ 2.000.000 đồng đến 3.500.000 đồng/tháng/4 cán bộ công chức xã (gồm lãnh đạo UBND xã, công chức Văn phòng – Thống kê, công chức Tư pháp – Hộ tịch và công chức Địa chính – Xây dựng). Như vậy, ước tính mỗi năm ngân sách của 12 xã, thị trấn chi cho chế độ trực ngày thứ Bảy là trên 400 triệu đồng.

Với số lượng hồ sơ phát sinh ít nhưng phải chi trả nhiều cho việc trực làm việc ngày thứ Bảy, UBND huyện đã thống nhất chủ trương không duy trì việc bố trí trực sáng thứ Bảy hàng tuần tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn.

Theo UBND huyện Tân Châu, 90% số hồ sơ phát sinh đều thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch và phần lớn trong số này là thủ tục sao y, chứng thực.  Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 1 Văn phòng Công chứng số 3 (thuộc Sở Tư pháp) và 1 văn phòng Công chứng tư nhân làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần.

Vừa qua, UBND huyện cũng đề xuất với Sở Tư pháp cho chủ trương phát triển thêm 1 văn phòng Công chứng trên địa bàn huyện. Với những người dân có nhu cầu cấp bách vẫn có thể đến các cơ quan công chứng để giải quyết kịp thời. Như vậy vừa phù hợp với chủ trương xã hội hoá các dịch vụ công, vừa không gây lãng phí ngân sách Nhà nước.

Khoản 2 Điều 12 của Quyết định số 9/2019 của UBND tỉnh ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh, có ghi: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương quyết định làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần đối với các đơn vị cụ thể thuộc quản lý. Không bố trí làm việc ngày thứ Bảy đối với các cơ quan, đơn vị không có hoặc có ít hồ sơ giao dịch phát sinh. 

N.D