Tân Châu: Kiểm tra tình hình hoạt động kinh tế hợp tác

Cập nhật ngày: 27/10/2014 - 06:00

Vào thời điểm kiểm tra, toàn huyện Tân Châu có 10 hợp tác xã và 2 tổ hợp tác đăng ký hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực tín dụng, nông nghiệp, giao thông vận tải, sản xuất nông, lâm, thuỷ sản; tổ hợp tác sinh vật cảnh và tổ hợp tác chăn nuôi gà sạch.

Tuy nhiên, thời gian qua trong số 10 HTX chỉ có 6 HTX hoạt động có hiệu quả, số còn lại đang hoạt động cầm chừng hoặc không còn hoạt động.

Đoàn khảo sát tình hình hoạt động tại tổ hợp tác sinh vật cảnh xã Thạnh Đông.

Hầu hết các HTX có quy mô nhỏ, tài sản ít, thiếu vốn, năng lực cạnh tranh kém, phương án sản xuất kinh doanh chưa phù hợp, năng lực quản lý điều hành hạn chế...

Các HTX mới chỉ làm được dịch vụ đầu vào, còn bỏ trống nhiều khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm, chưa thực hiện được việc liên doanh, liên kết mở thêm các ngành nghề mới, từ đó kém sức phát triển trong nền kinh tế thị trường.

Qua khảo sát, Ban chỉ đạo nắm chắc thực lực, khả năng, kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc của HTX và các tổ hợp tác để có hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các mô hình kinh tế tập thể trong thời gian tới.

Đồng thời xác định các HTX hoạt động không hiệu quả, nhiều năm không củng cố, hoạt động sai mô hình, hoặc có dấu hiệu vi phạm… để yêu cầu giải thể bắt buộc theo quy định của Luật Hợp tác xã. 

Ngọc Mến