Tân Châu: Lấy ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Cập nhật ngày: 02/06/2020 - 22:47

BTNO - Vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Châu tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Võ Quốc Thắng-Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, các tổ chức chính trị-xã hội, ủy viên UB.MTTQVN huyện, thành viên Ban Tư vấn Dân chủ-Pháp luật và Ban tư vấn Kinh tế, xã hội-Dân tộc, tôn giáo thuộc UB.MTTQVN huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016–2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021–2025); dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Châu lần thứ VII có 15 ý kiến đóng góp, tập trung vào các nội dung: bổ sung phụ lục tổng hợp số liệu, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, những tồn tại, hạn chế cũng như mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung vào nhiệm vụ và giải pháp cho 3 cây trồng chủ lực của tỉnh; xây dựng định hướng và quản lý chặt chẽ khai thác lợi thế của lòng hồ Dầu Tiếng; về du lịch, khoáng sản, khai thác đánh bắt thủy sản bền vững; xử lý quyết liệt tình trạng xả thải của các công ty, nhà máy gây ô nhiễm môi trường nước hồ Dầu Tiếng...

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên, giảm tỷ lệ đảng viên ra khỏi Đảng; bổ sung về công tác quy hoạch thị trấn Tân Châu theo chuẩn đô thị loại 4; các chỉ tiêu về kết quả đánh giá cơ cấu cây trồng, giáo dục,…

MTTQ