Tân Châu: Người dân tham gia BHYT đạt 86,75% 

Cập nhật ngày: 19/03/2023 - 19:19

BTNO - UBND huyện Tân Châu vừa tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ tháng 3.2023. Bà Nguyễn Thị Thành- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Quý I.2023, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt trên 31% so kế hoạch. Cây lâu năm đạt trên 99% kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm 49 ngàn con. Tổng thu ngân sách tính đến ngày 28.2.2023 đạt trên 37% so dự toán.

Công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã hoàn thành kế hoạch năm 2023. Thị trấn xây dựng chuẩn văn minh đô thị đến nay đạt 43/52 tiêu chí.

Các mục tiêu văn hoá - xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện, công tác thông tin tuyên truyền phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, người có công tiếp tục được quan tâm.

Hoạt động tư pháp, hòa giải cơ sở, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới và nội địa ổn định. Tai nạn giao thông xảy ra 6 vụ, làm chết 1 người; bị thương 5 người, tăng 2 vụ, tăng 3 người bị thương, giảm 1 người chết so với cùng kỳ.

Công tác tuần tra, xử lý tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ, phát triển rừng và vận chuyển mua bán, cất giữ, kinh doanh trái phép lâm sản được tăng cường, qua kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 9 vụ việc. Công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra phòng chống cháy rừng được quan tâm thực hiện tốt, không xảy ra cháy rừng.

Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 ở cả hai cấp. Thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân và các hoạt động truyền thông dân số, y tế tiếp tục được duy trì. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đến ngày 28.2.2023 đạt 86,75%.

Công tác tôn giáo, dân tộc bảo đảm theo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chí Thành