BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2016

Cập nhật ngày: 04/12/2015 - 09:30

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2015, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước thực hiện trong năm 2015 là trên 14.500 tỷ đồng, đạt 79,33% kế hoạch, tăng trên 9% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2015 ước thực hiện đạt 101,36% kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện. Trong xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Tân Châu có 1 xã đạt được 19 tiêu chí, 1 xã đạt 13 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 8 đến 11 tiêu chí.

Giáo dục đào tạo được quan tâm mở rộng mạng lưới trường lớp gắn với việc kiên cố hóa trường học, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Công tác an sinh xã hội, việc làm tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện.

Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa được giữ vững ổn định. Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Ra quyết định kết nạp Đảng cho 119 quần chúng ưu tú, xét chuyển Đảng chính thức cho 160 đồng chí...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2015 vẫn còn 6/22 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết Huyện ủy đề ra, tiến độ xây dựng cơ bản thực hiện còn chậm, tình trạng vi phạm Luật bảo vệ rừng vẫn còn tiếp diễn, tình trạng học sinh bỏ học ở bậc tiểu học tăng so với cùng kỳ, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế còn thấp, tội phạm về trật tự xã hội giảm so cùng kỳ nhưng tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn xảy ra nhiều...

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những chỉ tiêu nêu trong báo cáo cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2016, Đảng bộ huyện Tân Châu đặt mục tiêu chung là phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, chú trọng khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng lợi thế của huyện; tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình trọng điểm, đột phá; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cấp đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công Điều