Tân Châu: Sơ kết kế hoạch củng cố hoạt động các đoàn thể, hội quần chúng tại khu dân cư có đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật ngày: 28/08/2016 - 09:48

Quang cảnh buổi sơ kết.

Qua hơn 2 tháng triển khai kế hoạch, đến nay Mặt trận, đoàn thể các cấp huyện Tân Châu đã có những nỗ lực đáng kể để có được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân trong ấp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể ấp.

Trong đó, UB.MTTQ huyện đã củng cố, kiện toàn bảo đảm 100% các ban Mặt trận ấp sinh hoạt đúng quy định; Hội liên hiệp phụ nữ kiện toàn 1 chi hội, phát triển mới 10 hội viên; Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thăm, tặng quà cho đồng dân tộc tại đây; Hội Nông dân huyện củng cố, kiện toàn 1 chi hội và 1 tổ hội với 25 thành viên…

Đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban công tác Mặt trận và các hội quần chúng ở khu dân cư có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, qua đó tạo điều kiện quản lý và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới… đồng thời nắm được tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề nảy sinh trong cộng đồng dân cư để các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương có hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Được biết, ấp Con Trăn hiện có tất cả 137 hộ đồng bào dân tộc Khmer với trên 600 nhân khẩu. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề nông, làm mướn và chăn nuôi.  

Chí Thành