Tân Châu: Tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

Cập nhật ngày: 19/03/2023 - 09:43

BTNO - Sáng 16.3, UBND huyện Tân Châu tổ chức hội nghị triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cho lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các chủ tịch và cán bộ địa chính - xây dựng 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Châu.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Phòng Tài nguyên - Môi trường triển khai kế hoạch của UBND huyện về việc tổ chức lấy ý nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); thông qua một số nội dung trọng tâm cần lấy ý kiến người dân.

Ông Nguyễn Hoà Bình- Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp cận và đóng góp ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia góp ý kiến; UBMTTQVN, các đoàn thể tiếp tục tổ chức cho hội viên, đoàn viên tham gia ý kiến tổng hợp về huyện và ngành dọc bảo đảm đồng bộ; các cơ quan, các xã, thị trấn bố trí đầy đủ điều kiện về vật chất, thời gian cho việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thuỵ Thảo - Hoàng Diệu