BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu tiến hành kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện

Cập nhật ngày: 22/08/2013 - 08:55

* Ông Võ Đức Trong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

 

Ông Võ Đức Trong (trái) giữ chức Chủ tịch UBND huyện Tân Châu.

(BTNO)- Ngày 21.8.2013, HĐND huyện Tân Châu khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức kỳ họp (bất thường) lần thứ 8.

Tại kỳ họp, UBND huyện Tân Châu đã thông qua tờ trình điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất năm 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của huyện Tân Châu.

Kỳ họp đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2011-2015 đối với ông Ngô Văn Hiền- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện do được điều động công tác khác; Tờ trình bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Tâm – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Trượng vì lý do sức khỏe; đồng thời bầu bổ sung ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND huyện giữ chức Chủ tịch UBND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016.

Công Điều