Xã hội   Giáo dục

Tân Châu: Tổ chức Hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS, năm học 2020-2021 

Cập nhật ngày: 30/12/2020 - 16:01

BTNO - Ngày 28.12 Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tân Châu tổ chức Hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học cơ sở (THCS), năm học 2020- 2021.

Dự án mô hình thuyền vớt rác tham gia hội thi.

Tham gia Hội thi có gần 30 em học sinh của 12 trường THCS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với 15 dự án đăng ký tham gia Hội thi.

Trong đó, có 8 dự án về khoa học kỹ thuật và 7 dự án về vật lý, hóa học và sinh học.

Hai trường tham gia nhiều dự án nhất, đó là Trường THCS Thị trấn với 3 dự án, Trường THCS Tân Hòa với 2 dự án.

Qua Hội thi, Ban Tổ chức sẽ chọn những dự án có chất lượng tốt để tiếp tục hoàn thiện và nộp hồ sơ tham dự vòng tỉnh sắp tới.

Chí Thành