BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 15/04/2016 - 04:36

Ngày 14.4, Huyện uỷ Tân Châu tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khoá XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Trịnh Văn Phước tặng hoa biểu dương các tập thể.

Trong 5 năm qua, việc triển khai Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã có những tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

100% chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai Chỉ thị 03 cũng như các chuyên đề hàng năm đến đảng viên, cán bộ, công chức viên chức. Việc đăng ký làm theo được thực hiện một cách nghiêm túc. Đa số cán bộ đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tận tụy với công việc, tự giác rèn luyện đạo đức lối sống và học tập nâng cao trình độ về mọi mặt.

Công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ. Cán bộ, đảng viên thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của mình để sửa chữa; mạnh dạn góp ý xây dựng tập thể và cá nhân trong cơ quan, đơn vị mình.

Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đối với các cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ huyện có 373 hạn chế, khuyết điểm và trên 5.700 hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Đến nay đã khắc phục được trên 84% hạn chế, khuyết điểm.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình, cách làm hay đã được áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được biểu dương khen thưởng…           

Hội nghị đã thẳng thắn đánh giá những khuyết điểm hạn chế nguyên nhân đồng thời biểu dương khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03.

Công Điều – Ngọc Thảo