BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Tổng kết công tác bầu cử trưởng ấp, trưởng khu phố

Cập nhật ngày: 21/11/2014 - 12:00

.          Theo đánh giá của lành đạo huyện,  công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố trên địa bàn huyện Tân Châu đã đạt kết quả cao.

UBND huyện Tân Châu trao tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc.

Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là trên 31.441 người, tỷ lệ 98,31%, trong đó có 7/12 xã/thị trấn có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Các xã còn lại đạt từ 95% trở lên.

Kết quả bầu cử được 76 trưởng ấp/khu phố nhiệm kỳ 2014-2017, trong đó có 64 người tái ứng cử, 12 người mới trúng cử lần đầu. Về đảng viên có 20 người, ứng cử viên dân tộc thiểu số là 4 người, số đạt chuẩn về văn hoá là 76 người, tỷ lệ 100%.

Các ứng cử viên là những người có đạo đức tốt, năng lực, uy tín, gương mẫu, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm, được nhân dân địa phương tín nhiệm.

Dịp này, UBND huyện Tân Châu tặng giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử trưởng ấp/khu phố nhiệm kỳ mới.

Thụy Thảo