Tân Châu: Trên 80 ha mía bị bệnh trắng lá

Cập nhật ngày: 07/12/2014 - 12:00

Ông Nguyễn Hữu Phong – cán bộ Trạm BVTV Tân Châu cho biết, trạm chẩn đoán đây là bệnh trắng lá mía do dịch khuẩn bào phytoplasma gây ra. Triệu chứng ban đầu là trên các lá đọt xuất hiện một số vết sọc dài, hẹp, màu kem hoặc trắng chạy dọc từ gốc phiến lá đến đầu phiến lá và song song với gân lá chính.

Khi bệnh phát triển, các vết bệnh lan rộng ra và nhập lại với nhau làm cho cả phiến lá biến thành màu trắng, rồi cây mía bị còi cọc, sau đó lụi dần và chết.

Cán bộ Trạm BVTV Tân Châu cùng nông dân thăm cánh đồng mía bị bệnh trắng lá.

Triệu chứng dễ nhận thấy nhất là cây mía thường bị lùn từng phần, hoặc toàn bộ lá và chồi đều bị mất diệp lục tố, lá nhỏ và mềm, xuất hiện nhiều chồi bên các đốt thân ngắn, cây không phát triển bình thường.

Trắng lá mía là một trong những bệnh nguy hiểm truyền qua hom giống và côn trùng môi giới. Theo khuyến cáo của ngành BVTV, trước mắt, để quản lý hiệu quả bệnh, cần áp dụng một số biện pháp như: tiêu hủy triệt để tàn dư cây bệnh và cỏ dại trên đồng mía; không sử dụng hom ở những ruộng bị bệnh làm giống; không vận chuyển mía từ vùng bị nhiễm bệnh sang vùng chưa nhiễm bệnh…

Chí Thành