BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Trên 87% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh

Cập nhật ngày: 06/03/2014 - 05:58

Năm 2013, Huyện ủy Tân Châu đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt so với kế hoạch, quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, đời sống nhân dân ổn định.

Huyện ủy Tân Châu khen thưởng cho tổ chức cơ sở đảng TSVM tiêu biểu 2013.

Ban thường vụ Huyện ủy Tân Châu đã kịp thời triển khai, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Năm 2013, qua kiểm tra và đánh giá có 87,93% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 4,5%; đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 1,06%.

Trong năm, huyện đã ra quyết định kết nạp 206 đảng viên, đạt 93,63% so với kế hoạch, xét chuyển Đảng chính thức cho 221 đồng chí, đề nghị trao tặng huy hiệu Đảng cho 40 đồng chí. Về thi hành kỷ luật trong Đảng, trong năm đã thi hành kỷ luật 21 đảng viên.  

Công Điều