BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu: Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến

Cập nhật ngày: 22/03/2016 - 05:01

Quang cảnh hội nghị.

Đây là đơn vị được tỉnh chọn làm điểm để triển khai quyết định.

Theo Quyết định 49, các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách phải đủ 3 điều kiện, là do cấp có thẩm quyền huy động và nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ chiến đấu hoặc phục vụ các chiến trường; làm nhiệm vụ trong thời gian và địa bàn theo quy định và chưa hưởng các chế độ khác như hưu trí, mất sức lao động, bệnh binh, chất độc hóa học hoặc đang công tác trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, hưởng lương từ ngân sách có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Những đối tượng có đủ điều kiện theo quy định sẽ được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần, gồm 3 mức: dưới 1 năm trợ cấp 2 triệu đồng; đủ 1 năm đến dưới 2 năm trợ cấp 2,7 triệu đồng; từ đủ 2 năm trở lên trợ cấp 3,5 triệu đồng; hưởng chế độ bảo hiểm y tế; mai táng phí và được Quân khu cấp giấy chứng nhận tham gia “Dân công hỏa tuyến”.

Để triển khai hiệu quả Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thành- Phó chủ tịch UBND huyện Tân Châu, Trưởng ban chỉ đạo 24 huyện yêu cầu lãnh đạo các xã, thị trấn, thành viên Ban chỉ đạo nắm chắc nội dung, biện pháp, trình tự, thủ tục để làm cơ sở tổ chức thực hiện tại địa phương mình.

Trong thời gian tới, cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân để nhân dân nắm bắt được chủ trương của Thủ tướng; đồng thời hướng dẫn kê khai lập hồ sơ, tổ chức xét duyệt bảo đảm nghiêm túc, chính xác, đúng quy trình.

Chí Thành