Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

TAND Tối cao, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm nhân sự mới

Cập nhật ngày: 05/08/2017 - 22:08

Lãnh đạo TANDTC, Bộ Tư pháp, Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Bộ Tư pháp

Ngày 4/8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao quyết định nghỉ hưu cho Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Đình Tạp và Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Lê Hải Yến.

Bộ trưởng Lê Thành Long cũng trao quyết định điều động Phó Chánh Văn phòng Bộ Phan Anh Tuấn đến công tác tại Vụ Kế hoạch – Tài chính, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; đồng thời Bộ trưởng Lê Thành Long cũng giao ông Phan Anh Tuấn giữ Quyền Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính kể từ ngày 01/08/2017.

TAND Tối cao

Ngày 3/8, tại trụ sở TAND tỉnh An Giang, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC đã trao Quyết định số 1145/QĐ-TCCB ngày 25/7/2017 của Chánh án TAND tối cao về việc bổ nhiệm ông Lý Ngọc Sơn, sinh năm 1965, Thẩm phán trung cấp, Chánh tòa Tòa Hình sự, giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang. Nhiệm kỳ Phó Chánh án của ông Lý Ngọc Sơn là 5 năm kể từ ngày 1/8/2017.

Ngày 4/8, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang đã trao quyết định của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh cho ông Nguyễn Văn Ngừng, sinh ngày 25/11/1968, Thẩm phán trung cấp, Chánh ánh TAND TP Trà Vinh giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh.

Ngân hàng Nhà nước

Ngày 2/8, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã trao Quyết định số 1612/QĐ-NHNN ngày 31/7/2017 tiếp nhận ông Nguyễn Vĩnh Hưng, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - NHNN, trở lại công tác tại NHNN sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2 năm làm đại diện và giữ chức Cố vấn cao cấp số 2 cho Giám đốc điều hành Văn phòng Nhóm Đông Nam Á của IMF tại Washington, D.C – Mỹ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính – NHNN, kể từ ngày 1/8/2017.

Thời gian giữ chức vụ của ông Nguyễn Vĩnh Hưng là 5 năm, kể từ ngày 1/8/2017.

Nguồn Chinhphu.vn