BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường bảo vệ môi trường nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 14/03/2014 - 05:37

Thời gian gần đây, ngành chức năng liên tục phát hiện nhiều trường hợp xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường làm suy thoái chất lượng nước trên các sông, suối, kênh, rạch, ao, hồ thuộc địa bàn tỉnh, thậm chí có nơi gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước làm cho cá tự nhiên và cá nuôi bè của một số hộ dân bị chết hàng loạt, đặc biệt là trên rạch Tây Ninh, sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn.

Nhằm bảo vệ chất lượng nguồn nước, hôm 13.3.2014, UBND tỉnh ban hành Công văn số 542/UBND-KTN yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra (kể cả ngoài giờ hành chính), giám sát định kỳ hằng năm theo thẩm quyền; tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở có nguồn thải lớn vào rạch Tây Ninh, sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn.

Xử lý nghiêm đối với các trường hợp xả nước thải không đạt quy chuẩn ra môi trường, kiên quyết đình chỉ hoạt động các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

Nuôi cá bè trên sông Vàm. Ảnh minh hoạ.

Sở TN&MT tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố rà soát, phân loại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới phát sinh để đưa vào kế hoạch xử lý hằng năm của tỉnh.

Duy trì thường xuyên việc quan trắc chất lượng nước rạch Tây Ninh, sông Vàm Cỏ Đông, sông Sài Gòn, từ đó đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ chất lượng nước trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đầu tư phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện các vi phạm về bảo vệ môi trường.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh chủ động hoặc phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu, đặc biệt là tình hình xây dựng vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh trước khi xả thải vào nguồn nước.

Tăng cường công tác quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường tại khu công nghiệp, khu kinh tế và dự báo diễn biến môi trường để từ đó đề xuất giải pháp ứng phó kịp thời…

K.Thành

 


 
Liên kết hữu ích