BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường công tác giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND

Cập nhật ngày: 09/12/2010 - 11:13

Báo cáo kết quả hoạt động HĐND năm 2010 của Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 22 cho biết, trong năm qua bên cạnh việc tiến hành 4 kỳ họp (có 2 kỳ họp bất thường), Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện đầy đủ chương trình giám sát năm 2010, đồng thời còn tổ chức nhiều cuộc giám sát, khảo sát xuất phát từ tình hình thực tế, nhất là việc giám sát kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện nội dung trả lời chất vấn của các ngành tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Ban Pháp chế giám sát công tác thi hành án dân sự

Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã hoàn thành 3 cuộc giám sát chuyên đề gồm: giám sát tình hình tổ chức và hoạt động Hội thẩm TAND; tình hình thực hiện Chương trình phát triển KT-XH tại các xã đặc biệt khó khăn (các xã biên giới thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2, 2006-2010); kết quả triển khai và tiến độ thực hiện quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết việc làm cho dân có đất bị thu hồi trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó Thường trực HĐND tỉnh còn có các hoạt động khảo sát việc chi tiền đền bù giải toả mặt bằng, tái định cư tại Khu Liên hợp Phước Đông - Bời Lời; khảo sát một số vụ việc tranh chấp đất đai kéo dài ở các huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu, Châu Thành; giám sát một bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật…

Về phía các Ban HĐND tỉnh, Ban Kinh tế- Ngân sách đã thực hiện 4 cuộc giám sát chuyên đề gồm: tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường và kết quả xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; tình hình triển khai và kết quả thực hiện các quy hoạch ngành và lĩnh vực; công tác quản lý tài sản Nhà nước; kết quả thực hiện các chương trình, dự án, công trình trọng điểm trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 và dự kiến các danh mục giai đoạn tới. Ngoài ra, Ban Kinh tế-Ngân sách còn triển khai khảo sát một số nội dung về tình hình đầu tư, quản lý, cung cấp và sử dụng nước sạch nông thôn; tình hình và kết quả thực hiện phân cấp ngân sách giai đoạn 2007-2010; tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh…

Đối với Ban Văn hoá-Xã hội, 4 cuộc giám sát do Ban tiến hành tập trung vào các chuyên đề: Tình hình quản lý Nhà nước về di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); công tác phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em, tình hình phụ nữ VN kết hôn với người nước ngoài; tình hình thực hiện bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời Ban Văn hoá-Xã hội còn triển khai một số cuộc khảo sát xuất phát từ tình hình thực tế như: Việc đầu tư, xây dựng và sử dụng các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em; tổ chức tham vấn, lấy ý kiến nhân dân về mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh trong 5 năm học tới tại một số huyện trong tỉnh; khảo sát việc thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hoá xã hội để phục vụ công tác thẩm tra trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Riêng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thực hiện tới 6 cuộc giám sát chuyên đề thu hút sự quan tâm của cử tri, dư luận xã hội trong tỉnh như: Tình hình thực hiện Luật Khiếu nại, Tố cáo; công tác cải cách hành chính: tình hình thực hiện biên chế hành chính sự nghiệp năm 2010; tình hình thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác triển khai thực hiện Luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; kết quả hoạt động kiểm sát, hoạt động xét xử năm 2010 đối với Viện KSND, TAND cấp tỉnh, cấp huyện. Ngoài ra, theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế còn tổ chức khảo sát hoạt động của các đơn vị, tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, tham gia cùng Thường trực HĐND tỉnh khảo sát một số vụ việc khiếu nại bức xúc về tranh chấp đất đai…

Ban VHXH khảo sát hoạt động ngành y tế

Đánh giá công tác giám sát năm 2010 Thường trực HĐND tỉnh nhận định trong năm qua Thường trực, các Ban và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương, góp phần phát huy vai trò, vị thế và thực quyền của HĐND tỉnh trong việc xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương.

D.N