Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 26/02/2014 - 05:58

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa; Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về việc quản lý, chống xuống cấp, xâm hại di tích; Tiếp tục vận động nhân dân trong việc trùng tu, phục hồi, chống xuống cấp di tích, góp phần gìn giữ giá trị lịch sử - văn hóa, giáo dục cho thế hệ trẻ.

Tháp cổ Bình Thạnh, di tích lịch sử văn hóa ở huyện Trảng Bàng. Ảnh minh hoạ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần xây dựng kế hoạch kiểm tra hiện trạng từng di tích, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm hàng rào và có tiểu sử cho từng di tích; Tham mưu UBND tỉnh di dời các hộ dân đang sinh sống, sản xuất ra khỏi các di tích đã được quy hoạch; Thường xuyên mở các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển giá trị di tích; Tổ chức thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định nhằm hạn chế tình trạng xâm hại di tích; Căn cứ các quy định, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét thành lập Phòng Di sản văn hóa theo đúng thẩm quyền.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố rà soát, tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích để thuận lợi trong công tác quản lý.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ và phát huy giá trị di tích tại địa phương; thường xuyên kiểm tra và xử lý kịp thời đối với những hành vi xâm hại di tích; Chỉ đạo UBND cấp xã thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra nhằm giáo dục cho người dân và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di tích; Xây dựng kế hoạch đưa cán bộ làm công tác văn hóa tham gia các lớp tập huấn do tỉnh tổ chức để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý.   

K.Thành