Tăng cường hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh 

Cập nhật ngày: 01/06/2017 - 08:19

BTNO - Sáng 31.5, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đồng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu tại hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, thực hiện quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổng hợp kịp thời các nội dung kiến nghị chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh hằng năm do các cơ quan chuyên môn đăng ký, đồng thời chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra cơ sở pháp lý, thẩm quyền ban hành trước khi xây dựng Chương trình Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan chuẩn bị, tổ chức thành công 17 kỳ họp; HĐND tỉnh đã thông qua 185 Nghị quyết, trong đó có 138 Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật, nội dung các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp cơ bản bám sát với thực tiễn, phù hợp với quy định của pháp luật và có tính khả thi.

UBND tỉnh rất quan tâm đến nội dung ý kiến, kiến nghị và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Khi tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, ban, UBND các huyện/thành phố kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, giải quyết kịp thời, đầy đủ, rõ ràng về những vấn đề cử tri kiến nghị, qua đó chất lượng của văn bản giải quyết, trả lời được nâng lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của cử tri.

Sau khi thông qua Dự thảo Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, các thành viên của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh thảo luận và đóng góp những ý kiến nhằm xây dựng Quy chế hoàn chỉnh hơn, đáp ứng tốt công tác phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước ở địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị Văn phòng HĐND và UBND tỉnh bổ sung những ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh Quy chế và trình HĐND-UBND tỉnh xem xét.

Hoa Lư