BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh 

Cập nhật ngày: 27/03/2023 - 14:29

BTNO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải (nếu có) và một số nội dung cụ thể sau:

Không nên đốt rác ven đường giao thông (ảnh minh hoạ)

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của TW và của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 1.12.2022 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án “Tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025”, quản lý số liệu quan trắc môi trường… Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định tại Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường 2020…

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên cổng thông tin điện tử và phương tiện truyền thông, đồng thời kết nối về Bộ Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan chuyên môn, cơ quan thông tấn, báo chí có thể theo dõi, tiếp cận và đưa tin; chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông về tác hại của ô nhiễm môi trường không khí, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường không khí, phản ánh các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường không khí.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm soát các hoạt động xử lý phụ phẩm, sản phẩm thải sau thu hoạch của ngành nông nghiệp (rơm rạ, chất thải rắn, chất thải chăn nuôi…) bảo đảm được xử lý an toàn, đúng quy định nhằm giảm các nguồn phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tăng cường quan trắc, kiểm soát chất lượng môi trường không khí trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, trong đó đặc biệt chú ý đến các cơ sở sản xuất có phát sinh nguồn bụi, khí thải lớn phải kiểm kê khí nhà kính theo quy định của pháp luật.

Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh và các cơ quan truyền thông các cấp thường xuyên thực hiện công tác truyền thông về tác hại của ô nhiễm môi trường không khí, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường không khí; nêu gương các điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường không khí; phản ánh các tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường không khí; sử dụng các nguồn dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường không khí chính thống do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện để cung cấp thông tin cho cộng đồng xã hội thông qua các phương tiện truyền thông hoặc thông tin dự báo khí tượng, thời tiết định kỳ. Trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn có hại cho sức khoẻ, báo, đài cần kịp thời cảnh báo cho cộng đồng, nhân dân.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không đốt chất thải rắn, rơm rạ sau thu hoạch để giảm phát sinh khí thải, bụi gây ô nhiễm môi trường, đồng thời có giải pháp tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp cho các mục đích khác.

Xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt sai quy định, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với các cơ sở thu mua phế liệu đốt chất thải rắn công nghiệp thông thường không kiểm soát (sau khi phân loại không còn sử dụng được). Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn theo thẩm quyền (nếu có).

 UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án, các đơn vị quản lý, thi công các công trình xây dựng, giao thông hạ tầng đô thị thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường xung quanh (che chắn xung quanh công trình, các xe vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng phải được phủ bạt, che đậy kín để không làm rơi vãi, phun nước rửa đường, rửa ra xe ra vào công trình…).

An Khang